Byggkonsult- och ingenjörsföretag med verksamhet i västra Sverige

med utgångspunkt från vår bas i Uddevalla kommun

När du köper hus

Tänk på att anlita en oberoende besiktningsman som utför en grundlig överlåtelsebesiktning.

Vi är medlemmar av SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund, vilket garanterar dig att du får en bra besiktning utförd på ett fackmässigt sätt.

Vi är certifierade för överlåtelsebesiktningar.

När du bygger nytt

Vid alla byggarbeten som kräver bygglov, rivningslov eller marklov måste byggherren utse en kontrollansvarig (KA).

Fronton AB är certifierad kontrollansvarig N och K vilket innebär att vi kan åta oss såväl vanliga enplansbyggen som byggen av komplicerad art med flera våningar.

besiktning av utfört arbete på huset

Tänk på att anlita en oberoende besiktningsman som utför en grundlig överlåtelsebesiktning. Vi är medlemmar av SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund, vilket garanterar dig att du får en bra besiktning utförd på ett fackmässigt sätt.

Vi är även certifierade för överlåtelsebesiktningar.

Spara energi

Anlita oss för en energibesiktning/deklaration!

Vi undersöker ditt hus och kommer med tips och råd, samt förslag på åtgärder som till exempel hur du förhindrar att värme läcker ut eller kyla drar in. Vi kan även ta med hjälp av en värmekamera om så önskas.

När du råkat i tvist

Om du råkat i tvist i samband med husköp eller utförda arbeten kan vi hjälpa dig!

Genom att göra en opartisk besiktning och skriva ett utlåtande över observationerna från besiktningen kan vi ofta hjälpa till att lösa tvister. Vi är duktiga på att skriva bra rapporter som alla kan följa.

Kontaktformulär